Monitoring radiacyjny kraju Pa艅stwowej Agencji Atomistyki oparty jest na automatycznym, bezobs艂ugowym, systemie wczesnego wykrywania ska偶e艅MapaPAA promieniotw贸rczych PMS (Permanent Monitoring System), dla kt贸rego sprz臋t i oprogramowanie zosta艂y opracowane i wdro偶one przez TD-ELECTRONICS.
TD-ELECTRONICS na zlecenie Pa艅stwowej Agencji Atomistyki (PAA), od 2005 roku, prowadzi serwis i konserwacj臋 wszystkich krajowych stacji PMS zlokalizowanych w Szczecinie, Koszalinie, Gdyni, Olsztynie, Bia艂ymstoku, Lublinie, Sanoku, Krakowie, Wroc艂awiu, Zielonej G贸rze, Toruniu, Warszawie i 艁odzi.

Dane o mocy dawki [nSv/h], widmie promieniowania gamma, intensywno艣ci opad贸w i temperaturze z 13 stacji pomiarowych s膮 mierzone i transmitowane automatycznie poprzez sie膰 GPRS do PAA (co godzin臋 w sytuacji normalnej i co 10 minut w sytuacji awaryjnej). Dane te s膮 analizowane na bie偶膮co w ca艂odobowym Centrum ds. Zdarze艅 Radiacyjnych (CEZAR) PAA a tak偶e wysy艂ane automatycznie do odpowiednich instytucji unijnych w ramach systemu EURDEP i RPMB.

Na podstawie pomiar贸w PMS, na stronie internetowej PAA, prezentowana jest, codziennie aktualizowana, mapa rozk艂adu mocy dawki promieniowania gamma w Polsce.EURDEP

Dane z bazy PMS w PAA s膮 na bie偶膮co, automatycznie, pobierane do europejskiej bazy wymiany danych radiologicznych EURDEP (EUropean Radiological Data Exchange Platform) i s膮 dost臋pne na stronie tej organizacji.

System PMS (Permanent Monitoring Stations) zosta艂 opracowany na pocz膮tku lat dziewi臋膰dziesi膮tych przez du艅sk膮 firm臋 (Greenwood Engineering). W oparciu o stacje PMS prowadzony jest krajowy monitoring radiacji w Polsce (13+2 stacji) oraz krajach nadba艂tyckich (ok. 55 stacji).

TD-ELECTRONICS od 2015 roku dostarczy艂 do Pa艅stwowej Agencji Atomistyki 15 stacji nowej generacji TDPMS3, kt贸re pracuj膮 w Suwa艂kach, Kielcach, Cz臋stochowie i Katowicach. Pozosta艂e niebawem zostan膮 w艂膮czone w nowych lokalizacjach, jako kolejne stacje systemu PMS.

TDSG3_starePMSTD-ELECTRONICS na zlecenie Pa艅stwowej Agencji Atomistyki (PAA), w latach 2005 i 2006 przeprowadzi艂 g艂臋bok膮 modernizacj臋 sprz臋tow膮 i programow膮 Stacji PMS. W贸wczas w ramach modernizacji opracowano i wdro偶ono ca艂kowicie now膮 aparatur臋 pomiarow膮 i oprogramowanie stacji:

 • TDSP - samodzielny spektrometr 512 kana艂owy do wsp贸艂pracy z sond膮 NaI(Tl),
 • TDLG - samodzieln膮 sond臋 GM do pomiaru mocy dawki [nSv/h],
 • energooszcz臋dny komputer przemys艂owy wraz z oprogramowaniem

 • komunikacj臋 podstawow膮 opart膮 o kana艂 VPN i Internet
 • komunikacj臋 rezerwow膮 opart膮 o modemy GPRS i w艂asny APN,
 • TDS - samodzielny sterownik spe艂niaj膮cy funkcj臋:
  • pomiaru temperatur z 3 czujnik贸w temperatury,
  • liczanie impuls贸w z deszczomierza,
  • system alarmowy,
  • system watchdog steruj膮cy zasilaniem komputera, spektrometru, sondy GM i modemu,
  • pomiar napi臋cia i pr膮du pobieranego przez system,
 • system buforowego zasilania awaryjnego 12V w sk艂ad kt贸rego wchodz膮:
  • zasilacz buforowy 230/12V,
  • akumulator 12V / 120Ah,

Ca艂y system pobiera pr膮d 1,3A z 12V, co pozwala na prac臋 z akumulatora przez 4 dni, w przypadku zaniku zasilania sieciowego.
Zadaniem systemu jest pomiar przez poszczeg贸lne stacje PMS oraz przesy艂anie zarchiwizowanych danych pomiarowych poprzez modem GPRS do komputera centralnego:

 • Spektrum promieniowania gamma w otoczeniu sondy NaJ(Tl),
 • Mocy dawki z sondy opartej o licznik GM,
 • Wielko艣ci opadu z deszczomierza,
 • Temperatur: zewn臋trznej, wewn膮trz sondy NaJ(Tl) i szafy pomiarowej,

Ze starej stacji PMS pozosta艂y:

 • domek pomiarowy,PMSdom
 • sonda scyntylacyjna NaI(Tl),
 • deszczomierz,